Skip to content

เงินชดเชยประกันสังคมคืออะไร เงื่อนไขการรับเงินชดเชยประกันสังคมสำหรับผู้ว่างงาน

มาทำความรู้จักกับเงินชดเชยประกันสังคมกัน!

เงินชดเชยประกันสังคมคืออะไร? ในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเงินชดเชยประกันสังคมไปพร้อมๆ กัน! แน่นอนว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 หลายๆ กิจการต่างก็เผชิญวิกฤตซึ่งอาจจะส่งผลถึงการเลิกกิจการและตามมาด้วยการว่างงาน ด้วยเหตุนี้จึงได้มีเงินชดเชยประกันสังคมออกมาช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในระบบประกันตนของสำนักงานประกันสังคม สำหรับการรับเงินชดเชยว่างงานท่านมีสิทธิได้รับเงินชดเชยประกันสังคมสูงสุดถึง 70% ของค่าจ้างเดิมแต่ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ทางสำนักงานประกันสังคมได้ทำการกำหนดไว้สำหรับการรับเงินว่างงานประกันสังคมอีกที แต่ท่านไม่ต้องกังวลว่าตนเองจะไม่เข้าเงื่อนไขเพราะหากท่านเป็นผู้ประกันตนที่ว่างงานท่านย่อมได้รับเงินชดเชยประกันสังคมอย่างแน่นอนเพียงแต่ประกันสังคมว่างงานเงินชดเชยจะมีการแบ่งการจ่ายเงินชดเชยว่างงานแล้วแต่กรณีซึ่งเราจะพาท่านไปเจาะลึกในบทความถัดไปนั่นเอง

เงินชดเชยประกันสังคมจะได้รับในกรณีไหนบ้าง?

สำหรับเงินชดเชยประกันสังคมนั้นท่านจะสามารถรับชดเชยรายได้ประกันสังคมได้ในกรณีดังต่อไปนี้

เงินชดเชยประกันสังคมกรณีเลิกจ้าง

โดยผู้ที่สามารถรับเงินชดเชยประกันสังคมในกรณีแรกได้จะต้องเป็นผู้ว่างงานในกรณีถูกเลิกจ้างหรือกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น เช่น ทางรัฐบาลมีการสั่งให้นายจ้างหยุดกิจการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ทำให้ไม่ได้รับรายได้ ซึ่งผู้ที่เข้าข่ายกรณีนี้จะได้รับเงินว่างงานประกันสังคมอย่างแน่นอน และท่านจะได้รับเงินชดเชยประกันสังคมอยู่ที่ 50% ของค่าจ้างเดิม

เงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออก

สำหรับเงินชดเชยประกันสังคมในกรณีลาออกหรือกรณีสิ้นสุดสัญญาจ้างท่านจะได้รับเงินชดเชยว่างงานประกันสังคมอยู่ที่ 30% จากค่าจ้างเดิมของท่าน และท่านจะได้รับเงินชดเชยประกันสังคมเป็นระยะเวลา 90 วัน

เปิดขั้นตอนรับเงินชดเชยประกันสังคมสำหรับผู้ตกงาน

มาเปิดขั้นตอนการรับเงินชดเชยว่างงานกัน! สำหรับการรับเงินชดเชยประกันสังคมนั้นสามารถทำได้ง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอนดังนี้

  1. ในการรับเงินชดเชยรายได้ประกันสังคมขั้นตอนแรกท่านจะต้องเข้าไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ https://empui.doe.go.th/ ซึ่งเป็นการขึ้นทะเบียนคนว่างงานเพื่อรับเงินชดเชยประกันสังคมและในขั้นตอนการรับเงินชดเชยว่างงานขั้นตอนนี้ท่านจะต้องทำภายใน 30 วันหลังจากที่ท่านว่างงานแล้วเท่านั้น
  2. เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินชดเชยประกันสังคมเรียบร้อยแล้วท่านจะต้องทำการนำส่งเอกสารเพิ่มเติมซึ่งจะมีรายละเอียดของเอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสำหรับประกันสังคมตกงานเงินชดเชยแจ้งหลังจากที่ท่านทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนแรก โดยท่านต้องนำเอกสารส่วนนั้นไปยื่นประกอบการเงินชดเชยประกันสังคมที่สำนักงานประกันสังคมประจำจังหวัดในเวลาราชการ
  3. หลังจากที่ท่านทำการยื่นเอกสารสำหรับการรับเงินชดเชยว่างงานเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและโอนเงินชดเชยประกันสังคมเข้าบัญชีธนาคารที่ท่านได้ทำการระบุในเอกสารที่ได้มีการนำส่ง